Poštovní schránka s elektronickou notifikací

Poštovní schránka, jež informuje majitele o obdržení poštovní zásilky prostřednictvím krátké SMS zprávy a rozvícením LED kontrolky na domácím interkomu.

Vybráno 0%
Celkově vybráno 0 Kč
Požadovaná částka 200 000 Kč
Do 19. 01. 2018
Přispěj a vyber si odměnu Na tento projekt již přispělo 0 fanoušků.
Přidej se k nim. Ještě na tebe čekají odměny

Poštovní schránka s elektronickou notifikací

Elektroniká poštovní schránka

Naším cílem v dnešní moderní době je vyvinutí nového typu poštovních schránek. Dojde-li k vhození poštovní zásilky do poštovní schránky, majitel bude o tomto informován prostřednictvím krátké SMS zprávy a zároveň dojde k rozsvícení LED kontrolky na domácím interkomu. K tomuto dojde automaticky díky systému, umístěném přímo uvnitř poštovní schránky.

V současnosti pracujeme na vývoji dvou základních typů schránek.

Typ 1 (levnější verze)

Po vhození poštovní zásilky do poštovní schránky se pouze stiskne tlačítko se symbolem poštovní obálky. Díky tomu dojde k rozsvícení LED indikátoru na domácím interkomu. Majitel schránky tak bude automaticky informován o možnosti vyzvednout si zásilku. K resetování systému je zapotřebí pouhé stiksknutí tlačítka na intercomu.

Typ 2 

V poštovní schránce se nachází dva senzory, jeden na spodní části schránky a druhý na horní části, oba proti sobě. V momentě, kdy dojde k vložení zásilky, senzory se rozpojí a systém automaticky odešle majiteli krátkou SMS zprávu a zároveň opět rozsvítí kontrolku na interkomu.K resetování dojde stejným způsobem jako u typu číslo 1.

Naším cílem je vytoření i bezdrátové verze schránky.

Electronic Mailbox 

Our goal is to create a new type of mailbox. Every time a postman delivers a post to a mailbox, the owner of the mailbox will be informed by a short SMS message and also LED indicator on the home intercom will turn on start blinking. This will be done automatically thanks to the system located inside a mailbox.

We are founding two types of Electronic Mailboxes now.

Type 1 (cheaper version)

When a postman delivers a post to a mailbox, instead of raising up the red flag, just the "New Mail" button is pressed. By doing this, the LED indicator and at the home intercom will turn on to inform about a new mail. In order to reset the system, just the button at the intercom has to be pressed.

Type 2 

Even this system is quite simple. Two sensors put on both bottom and top of the mailbox. When a mail is dropped into a mailbox, sensors get disconnected and the system sends an SMS message to you and turns on the LED indicator at the intercom.  In order to reset the system, just the button at the intercom has to be pressed.

Our task is to create both wire and wireless types for various customers.

Ptejte se, co vás zajíma

Položit otázku

Aktuality

Projekt založen 20. 11. 2017

Na tento projekt přispělo 0 fanoušků

Poohlédněte se taky po dalších projektech

Vyberte si jednu z vašich oblíbených kategorií