Jak založit projekt

Doporučíme Vám pročíst si podobné již vystavené Projekty (Úspěšné projekty) a inspirovat se v jejich způsobu vystavení. Musíte nabídnout „něco“ co zaujme a přesvědčí dát peníze zrovna na Váš Projekt.

Nejdříve si utřiďte myšlenky, co bude cílem kampaně a na co konkrétně chcete vybrat peníze. Druhu důležitou částí je připravit seznam odměn, které budete poskytovat za vybrané peníze.

Následně se registrujte na webu, kde vyplníte identifikační údaje a potvrdíte email s registrací. Poté se přihlaste na svůj účet a můžete začít vyplňovat Základní informace k Projektu na první kartě Vašeho Profilu. Jaký zvolíte název projektu, může být také odrazem úspěšnosti kampaně resp. název projektu, buď zaujme toho, kdo Vám může peníze dát či nezaujme a žádné peníze nedostanete. Název projektu zvolte dle obsahu projektu, ale popište ho dvěma až třemi „květnatými“ slovy či více metaforicky, nadneseně.

Základem Úspěšného projektu je poutavý krátký popis projektu, který se bude zobrazovat na webu, stanovení Cílové částky a popis odměn.

Stanovit správně Cílovou částku je velmi důležité. Cílová částka se skládá z několika dílčích částí (finance, které potřebuji získat pro realizaci svého projektu, náklady na Odměny pro Podporovatele, poštovné za odměny, transakční poplatky a provize Provozovateli – dle Ceníku v Podmínkách použití). Obecně lze doporučit Cílovou částku stanovit na 130 % z financí, které potřebuji k realizaci svého projektu.

Vyberte Kategorie, do kterých Váš Projekt tematicky zapadá.

Následně přejděte do záložky Popis projektu, kde nahrajte jeden hlavní obrázek, který představuje Váš Projekt. Vyplňte nejprve kolonku Komplexní popis projektu, kde se rozepíšete o tom, co Vás přivedlo k vystavení projektu a co za vybrané peníze chcete pořídit. Zkuste zde poutavě popsat Váš příběh, aby jste zaujali. Dále popište své cíle do budoucna, jak bude fungovat či jak budete využívat „to“ co jste z peněz pořídili. Následně se vraťte o políčko výš a vyplňte Krátký popis projektu (anotace), pouze výtah toho nejzajímavějšího z příběhu a jasně daného na co peníze budou využité. Nahrajte další obrázky, které Váš projektu budou představovat a video, kterým docílíte osobnějšího přesvědčení. Doplňte svůj facebookový profil pro lepší propagaci a zviditelnění projektu a eventuelně i Váš web, kam odkaz na vystavený projekt umístíte.

Nyní přejděte na záložku Odměny. Odměna je věc či služba (třeba i pozdrav či výrobek), kterou nabízíte či zajišťujete Vy jako Vystavovatel projektu. Zajímavostí odměny se také odráží úspěšnost Projektu. Když budou zajímavé odměny, přilákají více lidí, kteří Vám budou chtít přispět peníze na Projekt. Doplňte Název odměny (přesný a výstižný název např. Kniha, Den v kovárenské dílně aj.), Popis odměny by měl již specifikovat přesný obsah (např. Kniha Lesů a hájí pro děti, odpoledně strávené vedle mistra kováře aj.), počet odměn, částka odměny se také odvozuje od Cílové částky, viz výše podrobně popsaná pomůcka při stanovení cílové částky. Výše jednotlivých odměn je vhodné stanovit pro všechny poskytovatele, někdo může přispět více někdo méně, ale každá koruna se počítá.

Částky jednotlivých odměn: začněte částkou odměny od 100 Kč tj. minimální částka, kterou Vám přispěje každý, koho jste aspoň trochu přesvědčili. Dalším důležitým cenovým milníkem je hodnota od 300 – 500 Kč, toto je velmi oblíbená částky přispěvatelů, na tento druh odměny se také zaměřte. Vrcholem odměn jsou pak hodnoty pro tzv. „štědré dárce“, kteří jsou ochotni zaplatit i desítky tisíc korun. Na tyto dárce také musíte myslet a nabídnout jim odpovídající odměnu. Více se pobavíme o odpovídajících odměnách dané hodnotě v dalším odstavci.

Výši odměny stanovte dle pravidla 80:20, tzn. 20 % nákladů na odměnu vůči 80 % zisku pro Vás (příklad: náklady na výrobu trička s potiskem 100 Kč, výše odměny 500 Kč, Váš zisk 400 Kč). Těchto 400 Kč je základním kamenem pro Cílovou částku. A takto pokračujete ve stanovování výše odměn až do doby, kdy dojdete k potřebné Cílové částce. Pravidlo poměru 80:20 může být i nižší tj. 90:10 (100:0), záleží na charakteru odměny (např. pozdrav či pohlazení vykazuje poměr nákladů 0 a 100 % zisku). Upozorňuji, že do Cílové částky je potřeba zahrnout také náklady na Odměny pro Podporovatele, poštovné za odměny, transakční poplatky a provize Provozovateli.

Charakter odměny: lidé, kteří se rozhodli podporovat Váš projekt, chtějí odměnu, která je osloví jak emočně tak osobně. Odměny kolem výše 100 Kč mohou být úsměvné např. zamávání z jurty, letmý pozdrav. Odměny kolem 300 – 500 Kč by měli představovat již nějaký prožitek, službu či zboží např. knihu, CD či DVD s věnováním autora, tričko (nálepku) pro projekt s názvem projektu či jiným originálním provedením. A pro „štědré dárce“ by měla odměna představovat silný zážitek, aby se mohli prezentovat v projektu či Vaším úspěchem např. role ve filmu, týden v jurtě. Přispěvatelé musí mít pocit, že se podílí na vzniku Vašeho projektu. Odměny s fantazií Vám projekt dovedou do úspěšného cíle. Čím lepší myšlenka, tím můžete chtít vyšší odměnu.

Na konci registrace projektu k vystavení doplňte do záložky číslo Vašeho účtu, kam se budou posílat peníze Úspěšného projektu. Aby bylo možné vyplatit vám finanční obnos, je nutné nejprve provést identifikaci osoby dle § 10 zákona č. 253/2008 Sb., O některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Přijde Vám email s dalšími kroky. A máte hotovo. Odešlete projekt k našemu administrátorovi ke schválení. Brzy se Vám ozveme – cca do 3 dnů, obyčejně i dříve.

www.penizeproprojekt.cz → PPP → 3 P → 3 nejdůležitější kroky pro úspěch kampaně:

  • 1. název projektu!
  • 2. cíl a popis projektu!
  • 3. poutavé odměny!