FAQ

Jak mám stanovit cílovou částku?

Stanovit správně Cílovou částku je velmi důležité. Cílová částka se skládá z několika dílčích částí (finance, které potřebuji získat pro realizaci svého projektu, náklady na Odměny pro Podporovatele, poštovné za odměny, transakční poplatky a provize Provozovateli – dle Ceníku v Podmínkách použití). Obecně lze doporučit Cílovou částku stanovit na 130 % z financí, které potřebuji k realizaci svého projektu.

Jak mám stanovit délku vystavení projektu?

Zvolte si délku vystavení Termín dle náročnosti projektu a výši cílové částky. Čím vyšší cílová částka, tím déle Vám bude trvat doba výběru peněz.

Pomůže mi s videem či s napsáním Projektu?

Ano, máme možnost Vám poskytnout odborníka na zhotovení videa, více Naše služby

Jak má být dlouhé video?

Maximálně 3 minuty, může být i kratší, čím poutavější obsah tím lépe.

Potřebuji vystavit fakturu za platbu – kdo mi jí vystaví?

Ohledně daňového dokladu se obraťte na Vystavovatele projektu. Napište mu email a variabilní symbol, pod kterým byla platba uhrazena, ale pouze pokud byl projekt úspěšný, jak se platba vrací

Když se nevybere potřebná cílová částka, co se stane?

Veškeré prostředky budou vrácené jednotlivým přispěvovatelům s odečtem 10 Kč za poplatek vrácení přes platební bránu Pays.cz.

Kolik budu platit provizi?

Celková provize činní 6,5% a je rozdělena dle výše Cílové částky. Částky jsou uvedené bez DPH.

Počet dní vystavení 120 dní pouze projekty s cílovou částkou nad 1 mil. Kč Provize 5%
90 dní pouze projekty s cílovou částkou nad 500 tis. Kč 6%
60 dní 7%
30 dní 8%

Kdy dostanu peníze po nasbírání cílové částky?

Peníze budou vyplaceny na Vámi uvedený účet hned, jak skončí termín vystavení a nasbírá se minimálně 100% cílové částky. Před vyplacením budete požádán o identifikaci. Vyplacení proběhne do 10 pracovních dní.

Na jak dlouho mohu vystavit projekt?

Můžete si vybrat ze čtyř termínů vystavení:

  • 30 dní – rychlé kampaně
  • 60 dní – náročnější kampaně jak do obsahu, tak do cílové částky
  • 90 dní – ještě náročnější kampaně s cílovou částkou nad 500 tis. Kč
  • 120 dní – nejnáročnější kampaně s cílovou částkou nad 1 mil. Kč